Indlæg

Komma foran “that”

Introduktion

Hvad er “komma foran that”?

“Komma foran that” er en grammatiske regel i dansk sprog, der angiver, at der skal sættes et komma foran ordet “that” i visse sætningskonstruktioner. Dette komma bruges til at markere en pause eller en afgrænsning i sætningen.

Regler for brug af komma foran “that”

Hvornår bruger man komma foran “that”?

Der er flere situationer, hvor man skal bruge komma foran “that” i dansk. Disse inkluderer:

  • Når der er indskudte elementer i sætningen.
  • Når “that” kommer efter et indledende led.
  • Når “that” bruges som et sætningsadverbial.

Hvornår bruger man ikke komma foran “that”?

Der er også situationer, hvor man ikke skal bruge komma foran “that” i dansk. Disse inkluderer:

  • Ved kortfattede sætninger.
  • Ved sammenhængende sætninger.

Eksempler på korrekt brug af komma foran “that”

Eksempel 1: Komma foran “that” i sætninger med indskudte elementer

Eksempel: “Jeg kan se, at du har fået en ny bil, that er virkelig flot.”

I dette eksempel er “that er virkelig flot” et indskudt element i sætningen, og derfor skal der sættes et komma foran “that”.

Eksempel 2: Komma foran “that” efter indledende led

Eksempel: “I går fortalte hun mig, at hun ville rejse til Paris.”

I dette eksempel er “at hun ville rejse til Paris” det indledende led i sætningen, og derfor skal der sættes et komma foran “that”.

Eksempel 3: Komma foran “that” ved sætningsadverbialer

Eksempel: “Han kom hjem, efter at han havde været ude at løbe.”

I dette eksempel fungerer “efter at han havde været ude at løbe” som et sætningsadverbial, og derfor skal der sættes et komma foran “that”.

Undtagelser og særlige tilfælde

Undtagelse 1: Komma foran “that” ved kortfattede sætninger

I kortfattede sætninger er det ikke nødvendigt at sætte et komma foran “that”. Eksempel: “Han sagde, at han ville komme.”

Undtagelse 2: Komma foran “that” ved sammenhængende sætninger

I sammenhængende sætninger er det heller ikke nødvendigt at sætte et komma foran “that”. Eksempel: “Han vidste, at det ville regne, så han tog sin paraply med.”

Hyppige fejl og faldgruber

Fejl 1: Manglende komma foran “that”

En hyppig fejl er at glemme at sætte et komma foran “that” i de situationer, hvor det er nødvendigt. Det er vigtigt at være opmærksom på denne regel for at undgå fejl i ens skriftlige dansk.

Fejl 2: Forkert placering af komma foran “that”

En anden fejl er at placere kommaet forkert i forhold til “that”. Kommaet skal altid sættes direkte foran “that” for at overholde reglen korrekt.

Opsummering

Komma foran “that” – en vigtig regel i dansk grammatik

Brugen af komma foran “that” er en vigtig regel i dansk grammatik, der hjælper med at skabe klarhed og præcision i sætningskonstruktioner. Ved at følge reglerne og undgå fejl kan man forbedre sin skriftlige dansk og sikre, at ens sætninger er korrekte og lette at forstå.