Indlæg

En grundig og informativ forklaring af ‘try’

Hvad betyder ‘try’?

Ordet ‘try’ er et verbum, der betyder at forsøge eller at gøre en indsats for at opnå noget. Det kan også referere til at teste eller undersøge noget for at se, om det virker eller fungerer som forventet. ‘Try’ kan bruges i forskellige sammenhænge og har flere betydninger afhængigt af konteksten.

Definition af ‘try’

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ‘try’ som:

1. gøre en indsats for at opnå noget; forsøge

2. teste eller undersøge noget for at se, om det virker eller fungerer som forventet

Etymologi af ‘try’

Ordet ‘try’ stammer fra det gammelengelske udtryk ‘trywan’, som betyder ‘at prøve’ eller ‘at teste’. Det kan spores tilbage til det oldnordiske ord ‘tryggja’, der betyder ‘at sikre’ eller ‘at beskytte’. Denne oprindelse afspejler ideen om at gøre en indsats for at opnå noget eller at teste noget for at sikre, at det er sikkert eller pålideligt.

Anvendelse af ‘try’

Brug af ‘try’ i daglig tale

I daglig tale bruges ‘try’ ofte til at beskrive handlingen med at forsøge at opnå noget eller at gøre en indsats for at nå et mål. Det kan bruges i forskellige kontekster, f.eks.:

 • Jeg vil gerne prøve at lære at spille guitar.
 • Hun prøver altid sit bedste for at hjælpe andre.
 • Vi skal prøve at løse dette problem sammen.

Brug af ‘try’ inden for forskellige fagområder

‘Try’ kan også have specifikke betydninger inden for forskellige fagområder. Her er nogle eksempler:

 • I videnskabelig forskning kan man ‘try’ en hypotese for at teste dens gyldighed.
 • I it-verdenen kan man ‘try’ en ny software for at sikre, at den fungerer korrekt.
 • I retssystemet kan man ‘try’ en person for en forbrydelse for at afgøre deres skyld.

Synonymer til ‘try’

Alternative udtryk for ‘try’

Der er flere synonymer til ‘try’, som kan bruges i stedet for at gentage det samme ord igen og igen. Nogle almindelige synonymer inkluderer:

 • Forsøge
 • Prøve
 • Undersøge
 • Eksperimentere
 • Teste

Relaterede begreber til ‘try’

Der er også nogle relaterede begreber, der kan være nyttige at kende i forbindelse med ‘try’. Disse inkluderer:

 • Fejle
 • Opnå
 • Evaluere
 • Udforske
 • Udvikle

Udtryk og vendinger med ‘try’

Almindelige udtryk med ‘try’

Der er flere almindelige udtryk og vendinger, der indeholder ordet ‘try’. Her er nogle eksempler:

 • Give det et forsøg
 • Sætte alt på spil
 • Prøv og fejl
 • Prøv lykken
 • Giv det en chance

Idiomer og talemåder med ‘try’

Nogle idiomer og talemåder bruger også ordet ‘try’ for at udtrykke en bestemt betydning. Her er nogle eksempler:

 • Trykke på knappen – at tage en beslutning eller tage handling
 • Prøve vingerne af – at prøve noget nyt eller udfordrende
 • Prøve på tålmodigheden – at teste nogen’s tålmodighed
 • Prøve på noget – at forsøge at overbevise nogen om noget
 • Prøve noget af – at teste eller undersøge noget for at se, om det fungerer

Eksempler på sætninger med ‘try’

Eksempler på sætninger med ‘try’ i forskellige kontekster

Her er nogle eksempler på sætninger, der viser, hvordan ‘try’ kan bruges i forskellige kontekster:

 • Jeg vil gerne prøve at bage en kage fra bunden.
 • Hun prøver altid at være venlig over for andre mennesker.
 • Vi skal prøve at finde en løsning på dette problem.

Eksempler på sætninger med ‘try’ i forskellige sprog

‘Try’ er et universelt ord, der findes på mange forskellige sprog. Her er nogle eksempler på, hvordan det udtrykkes på forskellige sprog:

 • Engelsk: try
 • Tysk: versuchen
 • Fransk: essayer
 • Spansk: intentar
 • Italiensk: provare

Grammatik og syntaks af ‘try’

Ordklasser og bøjning af ‘try’

Ordet ‘try’ kan fungere som både et verbum og et substantiv. Som et verbum kan det bøjes i forskellige former afhængigt af tid, person og tal. Her er nogle eksempler på bøjninger af ‘try’ som et verbum:

 • Jeg prøver
 • Du prøver
 • Han/hun/den/det prøver
 • Vi prøver
 • I prøver
 • De prøver

Som et substantiv kan ‘try’ bruges til at referere til handlingen med at forsøge eller teste noget. Det kan også referere til en begivenhed eller situation, hvor noget bliver forsøgt eller testet.

Syntaktiske regler for ‘try’

‘Try’ kan bruges i forskellige syntaktiske konstruktioner afhængigt af sætningsstrukturen og konteksten. Det kan bruges som en transitivt verbum, hvor det kræver et objekt, f.eks.:

 • Jeg prøver en ny opskrift.
 • Hun prøver sin bedste ven.
 • Vi prøver vores nye produkt.

Det kan også bruges som et intransitivt verbum, hvor det ikke kræver et objekt, f.eks.:

 • Jeg prøver at lære at danse.
 • Hun prøver at blive bedre til matematik.
 • Vi prøver at finde en løsning.

Historiske anvendelser af ‘try’

Historiske begivenheder og personer forbundet med ‘try’

Der er ingen specifikke historiske begivenheder eller personer, der er direkte forbundet med ordet ‘try’. Det har dog været en del af menneskelig kommunikation og sprog i mange århundreder.

Historiske dokumenter og tekster med ‘try’

Der er heller ingen specifikke historiske dokumenter eller tekster, der er dedikeret til ordet ‘try’. Det kan dog findes i forskellige skriftlige værker og tekster fra forskellige tidsperioder.

Populære kulturelle referencer til ‘try’

Referencer til ‘try’ i musik, film og litteratur

Ordet ‘try’ kan findes i mange populære kulturelle værker, herunder sange, film og bøger. Her er nogle eksempler:

 • Sang: “Don’t Stop Believin'” af